تلفن: 07136341807 - 09354167938
زمان مطالعه < 1 دقیقه

Shomare cart-haye Banki:
Parsian: 6221-0610-6092-8225
Melat: 6104-3378-0433-3696
Meli: 6037-9918-2398-6025
Sepah: 5892-1010-0862-8279
Saman: 6219-8610-0763-6128
Tejarat: 6273-5310-4024-1210
Eqtesad Novin: 6474-1211-7220-8696

Shomare Hesab-haye Banki:
Parsian: 800-00824703-002
Melat: 1616-4683-96
Meli: 3042-3869-1001
Sepah: 1088-1003-2241-2
Saman: 811-800-837442-1
Tejarat: 0003-8085-7526-3
بانک ملت در اولویت است.
همگی به نام: جواد حسینی
لطفاً پس از واریز، نام بانک را اعلام فرمایید.

بستن منو
×
×

سبد خرید